Alles van De Kempen
Bekijk de agenda
< april 2020 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
14
 
 
1
2
3
4
5
15
6
7
8
9
10
11
12
16
13
14
15
16
17
18
19
17
20
21
22
23
24
25
26
18
27
28
29
30
 
 
 

IVN Instituut voor milieueducatie en duurzaamheid, afd Bergeijk-EerselAdresgegevens Frans van Nunenstraat 36
5524AV Steensel
Telefoon
T 0497-516896

Voorziiter en PR: Hans van Nunen

GSM: 06-27443884

E-mail: j.nunen6@upcmail.nl

 

Het IVN is een instituut voor natuur- en milieueducatie van vrijwilligers en beroepskrachten die streeft naar meer natuur en een betere kwaliteit voor het milieu. Het is opgericht in 1960.

Verspreid over Nederland heeft het IVN 170 lokale afdelingen. Ongeveer 20.000 leden zetten zich in voor natuur en milieu. De beroepsorganisatie van het IVN, met een landelijk bureau in Amsterdam en 12 consulentschappen, ondersteunt en adviseert allen die - vrijwillig of beroepsmatig - actief zijn op het gebied van educatie, voorlichting en communicatie over natuur, milieu, duurzaamheid en leefbaarheid.
IVN afd. Bergeijk-Eersel is opgericht op 26 mei 1964 en telt circa 170 leden en donateurs.

Doelstellingen:
Door middel van allerlei voorlichtende en educatieve activiteiten, willen wij er toe bijdragen dat de bevolking (en met name de jeugd ) zich bewust wordt van de relaties tussen mens, zijn cultuur en de levende en de niet levende omgeving. Mogelijkheden scheppen voor het tot stand komen van deze bewustwording, via zelf beleven, zelf ontdekken en kennis verrijken. en bijdrage te leveren tot hun ontwikkeling voor natuur- en milieubesef, hetgeen wil zeggen dat de mensen zich mede verantwoordelijk voelen voor, en in harmonie wensen te leven met andere levende wezens, en de stoffelijke wereld. Deze doelen willen we bereiken door het organiseren van allerlei educatieve activiteiten waardoor de bevolking in het werkgebied bereikt wordt. Het ondersteunen van het werk van het onderwijzend personeel van scholen, gevestigd in ons werkgebied. Hiertoe zijn diverse werkgroepen actief.


« terug


Milieu - Natuurbehoud - Verenigingen