Alles van De Kempen
Bekijk de agenda
< april 2020 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
14
 
 
1
2
3
4
5
15
6
7
8
9
10
11
12
16
13
14
15
16
17
18
19
17
20
21
22
23
24
25
26
18
27
28
29
30
 
 
 

Gemeente Eersel

Gemeente Eersel

 

Het toeristisch hart van de Kempen West

Eersel ligt in de Kempen op een afstand van ongeveer 15 km ten zuidwesten van Eindhoven, 40 km ten zuidoosten van Tilburg en 60 km ten oosten van Antwerpen.
Eersel noemt men ook wel de parel van de Kempen en is gelegen in een bosrijke omgeving met vele toeristische mogelijkheden.
De gemeente Eersel telt 18.167 inwoners en bestaat uit Eersel, Duizel, Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre.
Vijf van de zes dorpen horen tot de zogenaamde Acht Zaligheden, een achttal dorpen in de Kempen waarvan de naam eindigt op sel. (selligheden). Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht hoe zalig het is om in deze omgeving te wonen en te verblijven.
Tot de Acht Zaligheden horen: Eersel, Duizel (Duisel), Steensel, Knegsel, Wintelre (oude benaming Wintersel), Reusel, Hulsel en Netersel.

Eersel heeft een prachtig en gezellig histories marktplein. Samen met een gedeelte van het Hint is deze op 19 oktober 1967 uitgeroepen tot beschermd dorpsgezicht, om te waarborgen dat het authentieke karakter behouden blijft.


 

Geschiedenis en ontwikkeling
Ongeveer 3.500 jaar geleden werd het gebied van het huidige Eersel voor het eerst bewoond en ontgonnen door de "grafheuvelbouwers". Dit werd tijdens de daaropvolgende urnenveldentijd en de Romeinse tijd voortgezet. Na de Romeinse tijd is de streek nagenoeg ontvolkt.

De Franken vestigde zich rond 700 opnieuw in de streek. Zij woonden waar hoge en lage gronden dicht bij elkaar lagen. Eén van deze hoge gronden was Ereslo. Vanaf deze tijd is er sprake van een overheidsgezag in de streek.

De oudst bekende geschreven vermelding van Eersel vinden we in het Liber Aureus van de abdij van Echternach. Hierin is een oorkonde uit 712 opgetekend waarin zekere Aengilbertus, zoon van wijlen Gaobertus, met instemming van zijn broer Verengaotus aan Sint Willibrordus zijn bezit te Eresloch schenkt, bestaande uit drie tenures, de sala, de kleine hoeve met drie slaven, hun vrouwen en kinderen.
Eersel werd in het jaar 712 nog Erslo genoemd. De ch–uitgang bij Eresloch is te wijten aan het feit, dat de oorkonde te Echternach werd overgeschreven. Voor Ereslo of Eresloch wordt geen enkele naamsverklaring gegeven wat betreft Eres-, terwijl de “lo-uitgang” een hoogte van drie zijden door lagere gronden omgeven betekent. Later is deze naam via Eres’l verbasterd tot Eersel.

Tot ongeveer in het jaar 1000 behoorde Eersel tot het graafschap Taxandrië. Hierna kwam het onder invloed van de graaf van Gelre. De graaf van Leuven breidde zijn gebied uit naar het noorden en in 1203 kwam de streek definitief bij Brabant. De handel begon zich te ontwikkelen en Eersel werd een kruispunt voor de routes van Leuven en 's-Hertogenbosch en van Antwerpen en Turnhout.

In 1325 verkreeg Eersel van hertog Jan III van Brabant de rechten van “Vrijheid”. Op grond hiervan mochten de inwoners voortaan hun eigen bestuurders aanwijzen. Eersel werd de hoofdbank voor de schepenbanken van Hapert, Hoogeloon, Vessem, Knegsel, Steensel, Bergeijk, Westerhoven, Dommelen en Borkel en Schaft.

Rond de 14e eeuw werd Eersel welvarend en werd de monumentale toren van Eersel gebouwd, samen met die van Steensel en Duizel. In 1464 werd tussen de Markt en de Hint een kapel in Eersel gebouwd.

Na de middeleeuwen werd de streek armer en groeiden de dorpen niet tussen 1500 en 1800. Dit is de periode van de Teuten. De Eerselse Teuten waren kooplui die voornamelijk handelden in koper en vrouwenhaar (en ook wel varkenshaar). Een overblijfsel uit deze tijd zijn de "Teutenhuizen" aan de Markt. Ten tijde van Koning Willem I trad er een verbetering op.

De Brabanders staan te boek als een gemoedelijk volk. Opmerkelijk, want eeuwenlang was het leven in Brabant allesbehalve gemoedelijk. De boeren waren voor hun inkomen aangewezen op de schrale zandgrond. Maar diezelfde arme zandgrond heeft een boeiend en afwisselend cultuurlandschap opgeleverd dat in Eersel met zorg in stand wordt gehouden en waar mogelijk hersteld.

Het museum De Acht Zaligheden in Eersel biedt een goede gelegenheid de bezoekers een indruk te geven van het agrarische leven van rond 1850 tot rond 1950. De hele collectie is toegespitst op regio de Kempen.
Is de sigarenindustrie in de rest van Nederland grotendeels verdwenen, in de gemeente Eersel ligt dan anders. Eersel geniet bekendheid als grootste sigarenexporteur van Nederland. De Agiosigaren uit Duizel en Henri Wintermans sigaren in Eersel nemen samen nog steeds een belangrijke plaats in op de wereldmarkt van de sigarenproducenten.
Maar ook ander bedrijven hebben zich sterk ontwikkeld in Eersel.

Natuurlijk Eersel
Eersel heeft een prachtig en gezellig histories marktplein. Men vindt er een groot aantal beschermde monumentale panden en gebouwen. Maar ook zijn er voortreffelijke logies- en eetgelegenheden met zomers altijd druk bezette terrassen. Ook de mooie fietspaden die allemaal bewegwijzerd zijn, en prachtige uitgezette wandelpaden door bos-, heide- en vennengebied zijn zeker het vermelden waard.
Eersel is een dynamische dorp, waar tevredenheid heerst. Men is er CONTENT. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het Eersels volkslied zingt van: " In Eersel is ne mens content". De tevredenheid wordt ook tot uiting gebracht in het Eersels symbool De Contente Mens, waarvan een bronzen beeld onder een oude linde op de Markt staat, zie foto.

 

Jaarlijkse Evenementen

2e Zondag oktober Eersel – Postel Rally met paarden www.eerselpostel.nl